Onze christelijke identiteit

De Groene Oase is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: ieder kind is welkom.

Vanuit onze christelijke identiteit willen wij kinderen in aanraking brengen met het geloof in Jezus Christus en de betekenis van geloven voor het leven: naastenliefde, gerechtigheid, vrede en rentmeesterschap. We willen kinderen kennis meegeven over de Bijbel en het christendom in een sfeer van samen leven en werken aan de school, waarbij zorg en aandacht voor elkaar, veiligheid en geborgenheid centraal staan.

Op De Groene Oase gebruiken wij de methode Trefwoord als leidraad. Tijdens de godsdienstles willen we kinderen leren nadenken over zichzelf en de Bijbelverhalen verbinden met hun persoonlijke leven.

Er kunnen, naast Bijbelverhalen, ook andere verhalen worden verteld, uit jeugd- en wereldliteratuur, uit de Koran, enzovoort. Die kunnen helpen om kinderen na te laten denken over waarden en normen. Bijbelverhalen blijven echter de belangrijkste bron.

Het gebed is voor ons van wezenlijk belang. We verwachten van leerkrachten dat zij met kinderen bidden. Ook het vertellen van Bijbelverhalen en het zingen van christelijke liedjes horen bij onze christelijke identiteit. Daarop is iedere leerkracht aanspreekbaar.

We vertellen kinderen over andere godsdiensten op een positieve wijze. Er wordt niet oordelend gesproken. We laten kinderen ook merken dat onze inspiratiebron het christelijk geloof is.

Sprookjes zijn bij ons op school geen taboe, fantasie hebben we als talent gekregen!

In onze klassenbibliotheek zijn allerlei boeken te vinden. We zorgen ervoor dat de boeken passen bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen. Er worden echter geen boeken geweerd omdat er overtuigingen instaan waarmee wij het oneens zouden zijn. We vinden dergelijke boeken een waardevolle aanleiding om met kinderen in gesprek te gaan over onze identiteit. De boeken hoeven voor selectie niet letterlijk te worden gelezen, maar kunnen bijvoorbeeld op basis van recensies worden geselecteerd. Niet uitsluiten dus, maar bespreekbaar maken om kinderen voor te bereiden op de hedendaagse maatschappij.